По целия свят жените са по-дълголетни от мъжете.

Съществува идея, че мъжете се докарват рано до гроба от работа. Дали ще работят в мина или ще орат земята, те подлагат тялото си на допълнителен стрес и натрупват наранявания, които ги застигат по-късно в живота. Все пак, ако това е причината, то сега можем да очаквам разликата в дълголетието между половете да намалява, тъй като и мъжете, и жените са заети с една и съща седяща работа.

Жените живеят по-дълго и тази разлика не намалява.

Изглежда, че отговорът се крие в еволюцията ни. Разбира се, социалните и житейските фактори имат значение, но сякаш има още нещо, което се корени дълбоко в нашата биология.

Има много потенциални механизми – като се започне с пакетите от ДНК, известни като хромозоми, които се намират във всяка една клетка. Хромозомите са по двойки и жените имат две Х хромозоми, а мъжете имат една Х и една Y хромозома.

Сърдечният ритъм на жената се учестява по време на месечния й цикъл, като носи същите ползи както умерените физически упражнения.

Тази разлика може едва доловимо да променя начина, по който клетките остаряват. Тъй като жените имат две X хромозоми, те пазят две копия на всеки ген, т.е. имат по един резервен, ако се случи някой да се повреди. Мъжете нямат този резерв. Резултатът е, че при тях повече клетки спират да функционират правилно с течение на времето, поставяйки мъжете в по-голям риск от заболяване.

Това е слаба утеха за мъжете днес. Учените признават, че трябва да продължим да търсим окончателния отговор. И наистина трябва да вземем предвид всички факти преди да определим до каква степен разликата може да се обясни с хормонални различия и други фактори.